Samtaleterapi

UniTerapeuterne er en gruppe kandidatstuderende fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Vi tilbyder
individuel samtaleterapi til unge og voksne mennesker fra 16 år, der af forskellige årsager føler sig bragt ud af
balance. Det kan for eksempel dreje sig om stress, angst, par- og familiekonflikter eller manglende livsglæde.
 
Vi arbejder på non-profit basis, hvilket vil sige at vores fulde honorar går til leje af lokaler og løbende supervision
ved autoriseret psykolog. Prisen pr. session er væsentligt lavere end ved en færdiguddannet psykolog.

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde.